Manualer och checklistor – Chef adm HR ekonom

Chef manual

Utdatarapporter

Chef – Kom igång manual

Chef checklista
Rapportbeskrivning för checklistan

Schema manual

Standardschema

Bilaga D – anställda i personalpool

Time Care Pool – Attest och frånvaro

Turbyte

Administratörer – Kom igång manual

 

QR Rapporter

Sjukrapport och tillfällig fp

 

Ekonom

HR personal manual

Inloggningsmanual