Lön – Manualer och checklistor för Chef Adm HR ekonom

Manualer                                     Checklista                                         Orsaksförklaringar

Chef                                                     Checklista  Chef                                        Förklaring på Frånvaroorsaker

Kom-igång-manual                             Rappportbeskrivning för checklista          Förklaringar på Avvikande tjänstgöring

Kostnadskontrollen – snabbguide

Attest Time Care Pool

Schema manual

Standardschema

Turbyte

Manual Rapporter

Anställningsguiden

Bilaga D – anställda i personalpool


Administratörer – Kom igång manual

Ekonom

HR personal manual


Inloggningsmanual