Manualer och checklistor – Chef adm HR ekonom

Chef manual

Kostnadskontrollen – snabbguide

Utdatarapporter

Chef – Kom igång manual

Chef checklista
Rapportbeskrivning för checklistan

Schema manual

Standardschema

Bilaga D – anställda i personalpool

Time Care Pool – Attest och frånvaro

Turbyte

Orsaksförklaringar

Förklaringar på Frånvaroorsaker

Förklaringar på Avvikande tjänstgöring


Administratörer – Kom igång manual

Ekonom

HR personal manual


Inloggningsmanual