Om Soltak AB

Ägarkommunerna bildade bolaget SOLTAK AB hösten 2013. Namnet kommer från begynnelsebokstaven i de sju ursprungliga ägarkommunerna: Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Öckerö fick bli en del av bokstaven O.

2014 beslutade fyra kommuner, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv om verksamhetsövergång till SOLTAK AB. Dessa fyra kommuner samt ett antal kommunala bolag och kommunförbund är sedan dess kunder i bolaget. SOLTAK AB är placerat i Kungälv där cirka 100 medarbetare har sin arbetsplats.

Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

I dagsläget erbjuder SOLTAK AB tjänster inom affärsområdena Ekonomi, HR/Lön, IT samt Projekt. Ytterligare områden kan bli aktuella om två eller fler kunder beslutar om verksamhetövergång/samordning.

Mer värde för pengarna!

 • Gemensamma systemupphandlingar samt gemensamma behovsanalyser och kravspecifikationer ger ökad funktionalitet och automatisering – kostnader delas på flera
 • Delade konsultinsatser i samband med upphandling
 • Samordnad drift och support av system
 • Gemensam systemsupport minskar personberoendet
 • Drift- och underhållskostnader delas på fler
 • Flera kommuner i enhetlig och standardiserad IT-miljö
 • Fler delar kostnader för utveckling och implementering
 • Större volymer med fler kommuner gör automatisering mer lönsam
 • Standardisering och konsolidering minskar supportbehovet
 • Högre driftsäkerhet – mindre risk
 • Minskad sårbarhet – högre kompetens
 • Större personalteam ger kompetenshöjning och specialisering
 • Större affärsområden ger effektivare organisering av produktionen och effektivare resursutnyttjande