Våra tjänster

SOLTAK har en organisation med ”en-väg-in” som ger professionell, tillgänglig och kunnig service inom ekonomi, Lön och IT. Vår målsättning är att alltid ge snabb, effektiv och korrekt service till medarbetarna i de kommuner och organisationer som är kunder till oss.

Vår ambition är att göra kundens kontakt med oss på alla nivåer så enkel som möjlig för att kunna erbjuda det stöd som kunderna behöver.

Våra kunders fokus ska vara deras kärnuppdrag, vi tar hand om de administrativa stödfunktionerna.

Kvalitet i alla led

Vår affärsidé och kärnverksamhet är administrativa stödtjänster. Vi arbetar ständigt med att utvärdera, utveckla och effektivisera våra tjänsteprocesser, vilket ger en hög kvalitet i leveranserna.

Stora volymer och en effektiv organisation gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet.

Vår ständiga målsättning är att leverera felfria tjänster, i rätt tid och på rätt sätt, i enlighet med de avtal vi har med våra kunder.

Våra affärsområden

SOLTAK erbjuder och utför tjänster inom affärsområdena ekonomi, lön, IT och projekt.

Genom standardiserade processer och rutiner, stora volymer och centralt upphandlade systemlösningar uppnås effektivitet och stora besparingar för våra kunder.

Bas-, tilläggs- och specialtjänster

Våra tjänster är indelade i olika bastjänster som är lika för alla kunder. Dessutom erbjuder vi tilläggs- och specialtjänster som utformas efter respektive kunds unika behov.

Ständig utveckling

Våra tjänster utvecklas i dialog med våra kunder för att säkerställa relevans och stordriftsfördelar. Tillsammans med våra kunder arbetar vi efter en fastställd modell för att skapa ett gemensamt standardiserat arbetssätt med tillhörande processer och rutiner.

Affärsområde Ekonomi

Inom Ekonomi hanterar vi leverantörsreskontra, kundreskontra samt kassa/bank. Oavsett om det handlar om ett sömlöst elektroniskt flöde eller en manuell faktura har vi rutinerna och processerna för att hantera det.

  • 150.000 leverantörsfakturor per år
  • 300.000 kundfakturor per år

Affärsområde Lön

Inom Lön hanterar vi anställningar, löneutbetalningar, personalnyckeltal och pensioner. Varje medarbetare hos våra kunder har tillgång till HR Självservice där medarbetaren själv rapporterar och lägger in eventuella avvikelser.

  • 150.000 löneutbetalningar per år
  • 17.500 anställningsärenden per år

Affärsområde IT

Inom IT erbjuder vi nätverkslösningar och kompletta elev- och administratörsdatorer samt därtill hörande support.

  • 700 switchar och 1700 accesspunter
  • 12.000 elev- och administratörsdatorer

Affärsområde Projekt

På uppdrag av våra kunder genomför vi utvecklingsprojekt inom affärsområdena.