Våra tjänster

Ekonomi

Vi har ett fulltäckande tjänsteutbud inom kund- och leverantörsreskontra samt kassa/bank-tjänster.

Lön

Vi erbjuder löneadministration med egenrapportering i Självservice Lön, personalnyckeltal samt ett antal tilläggs- och specialtjänster.

IT

Inom IT erbjuder vi nätverkslösningar och kompletta elev- och administratörsdatorer samt därtill hörande support.

Om Soltak AB

Om Soltak AB

SOLTAK AB bildades hösten 2013 och året därpå beslutade fyra kommuner, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv om verksamhetsövergång till SOLTAK AB. Dessa fyra kommuner samt ett antal kommunala bolag och kommunförbund är sedan dess kunder inom affärsområdena Ekonomi, Lön, IT samt Projekt.

SOLTAK AB är placerat i Kungälv där cirka 100 medarbetare har sin arbetsplats.

Senaste nytt