IT

Affärsområde IT nås enklast genom ett ärende i SOLTAK Kundservice
Där registerar du enkelt ditt ärende och kan sedan följa status i ärendet.


Kundservice IT

SOLTAK Kundservice

Instruktion om hur man delegerar sin attest/godkännande funktion till annan kollega i SOLTAK Kundservice.
Läs här


Det går även att nå IT på telefon.

010-33 13 000 (tryck 1)

Måndag-torsdag kl 8.00 – 16.00

Fredag kl 8.00 – 13.00