Ekonomi

Affärsområde ekonomi nås enkelt via e-post eller telefon.

Har du några frågor som rör fakturor från kommun/bolag kontaktar du kundgruppen.
ek.kundgrupp@soltakab.se

Har du frågor som rör fakturor till kommun/bolag kontaktar du leverantörsgruppen.
ek.leverantorsgrupp@soltakab.se


Har du frågor som rör kassa, bank eller bokföring kontaktar du kassagruppen.

ek.kassagrupp@soltakab.se


Telefon: 010-33 13 000   (tryck 3)

Måndag-torsdag kl 8.00 – 16.00

Fredag kl 8.00 – 13.00