Ledning och styrelse

SOLTAK Kundservice  telefonnummer 010-33 13 000

Ledning

Pertti Heina, VD

Daniel Bjurström, Chef Affärsområde IT och Chef Affärsområde Projekt/Innovation

Håkan Karlsson, Chef Affärsområde Ekonomi och Chef Affärsområde Lön

Maria Siberg, Chef Affärsstöd

Lena Ohlén, Ekonomichef

Styrelse

Åke Sparringsjö, ordförande

Robert Mattsson (C), vice ordförande, Tjörns kommun

Peter Harrysson (M), ledamot, Kungälvs kommun.

Carlos Rebelo Da Silva (S), ledamot, Lilla Edets kommun

Mats Gjertz (M), ledamot, Stenungsunds kommun

Andreas Freiholtz (SD), suppleant, Lilla Edets kommun

Kristina Svärd Johansson (S), suppleant, Kungälvs kommun

Rosalie Sanyang (S), suppleant, Tjörns kommun

Henrik Hansson (KD), suppleant, Stenungsunds kommun