Ledning och styrelse

Ledning

Pertti Heina, VD

E-post: pertti.heina@soltakab.se

Tel: 010-331 30 30

Daniel Bjurström, Chef Affärsområde IT

E-post: daniel.bjurstrom@soltakab.se

Tel: 010-331 36 00

Håkan Karlsson, Chef Affärsområde Ekonomi och Chef Affärsområde Lön

E-post: hakan.f.karlsson@soltakab.se

Tel: 010-331 29 00

Mattias Frode, Chef Affärsområde Projekt

E-post: mattias.frode@soltakab.se

Tel: 0707-83 21 45

Maria Siberg, Chef Affärsstöd

E-post: maria.siberg@soltakab.se

Tel: 010-331 33 00

Lena Ohlén, ekonomichef

E-post: lena.ohlen@soltakab.se

Tel: 010-331 34 01

Styrelse

Åke Sparringsjö (S), Ordförande, Kungälvs kommun

Lars Ivarsbo (C), Vice ordförande, Lilla Edets kommun

Nils Carlsson (S), ledamot, Kungälvs kommun

Melisa Nilsson (S), ledamot, Stenungsunds kommun

Carlos Rebelo Da Silva (S), suppleant, Lilla Edets kommun

Morgan Carlsson (SD), suppleant, Kungälvs kommun

Rosalie Sanyang (S), suppleant, Tjörns kommun

Johan Jönsson (M), suppleant, Stenungsunds kommun