Projekt

För våra kunders räkning genomför vi uppdrag och projekt inom respektive affärsområde. Respektive kommun har egna rutiner för hur beställning ska ske.