Soltak AB

SOLTAK har en organisation med ”en-väg-in” som ger professionell, tillgänglig och kunnig service inom ekonomi, Lön och IT. Vår målsättning är att alltid ge snabb, effektiv och korrekt service till medarbetarna i de kommuner och organisationer som är kunder till oss.

Vår ambition är att göra kundens kontakt med oss på alla nivåer så enkel som möjlig för att kunna erbjuda det stöd som kunderna behöver.

Våra kunders fokus ska vara deras kärnuppdrag, vi tar hand om de administrativa stödfunktionerna.

Kvalitet i alla led

Vår affärsidé och kärnverksamhet är administrativa stödtjänster. Vi arbetar ständigt med att utvärdera, utveckla och effektivisera våra tjänsteprocesser, vilket ger en hög kvalitet i leveranserna.

Stora volymer och en effektiv organisation gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet.

Vår ständiga målsättning är att leverera felfria tjänster, i rätt tid och på rätt sätt, i enlighet med de avtal vi har med våra kunder.

Våra affärsområden

SOLTAK erbjuder och utför tjänster inom affärsområdena ekonomi, lön, IT och projekt.

Genom standardiserade processer och rutiner, stora volymer och centralt upphandlade systemlösningar uppnås effektivitet och stora besparingar för våra kunder.

Affärsområde IT

Inom IT erbjuder vi nätverkslösningar och kompletta elev- och administratörsdatorer samt därtill hörande support.

700 switchar och 1700 accesspunter

12 000 elev- och administratörsdatorer

Affärsområde Lön

Inom Lön hanterar vi anställningar, löneutbetalningar, personalnyckeltal och pensioner. Varje medarbetare hos våra kunder har tillgång till HR Självservice där medarbetaren själv rapporterar och lägger in eventuella avvikelser.

150 000 löneutbetalningar per år

17 500 anställningsärenden per år

Affärsområde Projekt

På uppdrag av våra kunder genomför vi utvecklingsprojekt inom affärsområdena.