Rapportguide för HR

Denna genomgång bygger på de oftast förekommande frågorna från er till Kundservice kring uttag av rapporter i Självservice HR Lön.
Vi kommer att gå igenom nedanstående rapportdelar/rapporter.

 

Ange fullständigt telefonnummer