Hantering av medarbetare som går på Äldreomsorgslyftet

  • Medarbetaren får en fördelning på anställningen utifrån omfattning på studieledigheten – Ärende till kundservice
  • Studieledigheten rapporteras inte in i Självservice HR/Lön
  • Det kan byggas upp en aktivitet i Time Care MA som visar de tider som medarbetaren är studieledig (gör systemförvaltare på Soltak)
  • Vid frånvaro läggs den in som ”vanligt”, ex personen sjuk – då lägger man in sjukdom och friskanmäler när medarbetaren är åter
  • Vid ev. mertid kan orsaken för Extra tid användas utifrån de regler som gäller för övrigt idag