Lön – information

2021-04-28 Digital behörighetsblankett

Chefer kan nu använda digitalt formulär direkt i SOLTAK Kundservice för att beställa ändring eller borttagning av behörighet till Självservice HR/Lön för sin personal.
Administratörer som beställer behörigheter får använda vanlig undertecknad blankett ett tag till.