Soltak AB

SOLTAK has an "one-way-in" organization that provides professional, accessible and knowledgeable service in finance, payroll and IT. Our goal is to always provide fast, efficient and accurate service to the employees in the municipalities and organizations that are customers to us.

Our ambition is to make the customer's contact with us at all levels as simple as possible in order to be able to offer the support that the customers need.

Our customers' focus should be on their core mission, we take care of the administrative support functions.

[/ vc_icon] [/ vc_column]

[/ vc_column]

Quality at all levels

Vår affärsidé och kärnverksamhet är administrativa stödtjänster. Vi arbetar ständigt med att utvärdera, utveckla och effektivisera våra tjänsteprocesser, vilket ger en hög kvalitet i leveranserna.

Stora volymer och en effektiv organisation gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet.

Vår ständiga målsättning är att leverera felfria tjänster, i rätt tid och på rätt sätt, i enlighet med de avtal vi har med våra kunder.

Våra affärsområden

SOLTAK erbjuder och utför tjänster inom affärsområdena ekonomi, lön, IT och projekt.

Genom standardiserade processer och rutiner, stora volymer och centralt upphandlade systemlösningar uppnås effektivitet och stora besparingar för våra kunder.

Affärsområde Ekonomi

Inom Ekonomi hanterar vi leverantörsreskontra, kundreskontra samt kassa/bank. Oavsett om det handlar om ett sömlöst elektroniskt flöde eller en manuell faktura har vi rutinerna och processerna för att hantera det.

150 000 leverantörsfakturor per år

300 000 kundfakturor per år

Affärsområde IT

Inom IT erbjuder vi nätverkslösningar och kompletta elev- och administratörsdatorer samt därtill hörande support.

700 switchar och 1700 accesspunter

12 000 elev- och administratörsdatorer

Affärsområde Lön

Inom Lön hanterar vi anställningar, löneutbetalningar, personalnyckeltal och pensioner. Varje medarbetare hos våra kunder har tillgång till HR Självservice där medarbetaren själv rapporterar och lägger in eventuella avvikelser.

150 000 löneutbetalningar per år

17 500 anställningsärenden per år