Den 20 maj hade SOLTAK AB sin årsstämma där bolagets nya styrelse antogs.

Åke Sparringsjö (S), Ordförande, Kungälvs kommun

Lars Ivarsbo (C), Vice ordförande, Lilla Edets kommun

Nils Carlsson (S), ledamot, Kungälvs kommun

Ann-Britt Svedberg, ledamot, Tjörns kommun

Melisa Nilsson (S), ledamot, Stenungsunds kommun

Carlos Rebela Da Silva (S), suppleant, Lilla Edets kommun

Morgan Carlsson (SD), suppleant, Kungälvs kommun

Rosalie Sanyang (S), suppleant, Tjörns kommun

Johan Jönsson (M), suppleant, Stenungsunds kommun

Angelica Karlsson, arbetstagarrepresentant

Mari Olsson, arbetstagarrepresentant