Lön – Blanketter Chef och administratör

För dig som är chef behöver du inte skriva under de underlag som du bifogar i ärende till SOLTAK Kundservice.
För dig som är administratör behöver underlag som du bifogar i ärende till SOLTAK Kundservice vara undertecknade av chef utifrån attestreglementet.

För att blanketterna ska bli skrivbara måste de sparas ner i datorn, vid utskrift kommer sidhuvud och sidfot med.

Kommun- och bolagsgemensamma
Kungälv
Lilla Edet
Stenungsund
Tjörn
Tjörns Bostad
Tjörns Hamnar
Tjörns Måltid
BORF
SOLTAK