Chef

Hanteringen av underlag till Lön är från och med 1 januari 2019 enligt följande:

För alla kommuner utom Kungälv

Om ärende kommer från chefs AA-konto eller mail och innehåller kommungemensamma blanketter (med Soltak logga) administrerar Soltak Lön underlagen utan underskrift.
På kommunspecifika blanketter krävs underskrift.

För Kungälv

Om ärende kommer från chefs AA-konto eller mail hanteras ärendet utan underskrift på blankett.


  •  Alla ärenden till Soltak Lön hanteras via ärendehanteringssystemet Nilex. Fyll i aktuell blankett, spara ner och bifoga i ärendet. Ett ärende per person.
  • OBS! Soltak Lön tar inte längre emot pappersunderlag skickade med internpost, t ex Förfrågningar från Försäkringskassan och Kronofogden.

From 2019-01-01 har Skatteverket beslutat om nya regler om redovisning av inkomst och skatt, läs information nedan:

Till dig som chef, administratör och HR-personal

Löneskuldshantering utifrån AGI


Att attestera reseräkning i rätt tid


Systeminformation
Höstversionen 2018
Vårversionen 2018


Blanketter för behörigheter och organisationsförändring
Beställning av behörighet för personalsystem
Organisationsförändring i Självservice HR/Lön


Manualer

Blanketter
För att blanketterna ska bli skrivbara måste de sparas ner i datorn, vid utskrift kommer sidhuvud och sidfot med.

Kommun- och bolagsgemensamma
BORF
Kungälv
Lilla Edet
SBRF
Stenungsund
Tjörn
Tjörns bostad
Tjörns hamnar
Tjörns måltid

Löneutbetalningsdagar
2019


Checklista för Chefens ansvar i Självservice HR/Lön

Rapportbeskrivning för Chefens ansvar i Självservice HR/Lön