Chef-Adm-HR-Ekonom


Hanteringen av underlag till Lön är från och med 1 januari 2019 enligt följande:


För alla kommuner utom Kungälv

Om ärende kommer från chefs AA-konto eller mail och innehåller kommungemensamma blanketter (med Soltak logga) administrerar Soltak Lön underlagen utan underskrift.
På kommunspecifika blanketter krävs underskrift.

För Kungälv

Om ärende kommer från chefs AA-konto eller mail hanteras ärendet utan underskrift på blankett.


  •  Alla ärenden till Soltak Lön hanteras via ärendehanteringssystemet Nilex. Fyll i aktuell blankett, spara ner och bifoga i ärendet. Ett ärende per person.
  • OBS! Soltak Lön tar inte längre emot pappersunderlag skickade med internpost, t ex Förfrågningar från Försäkringskassan och Kronofogden.

From 2019-01-01 har Skatteverket beslutat om nya regler om redovisning av inkomst och skatt, läs information nedan:

Till dig som chef, administratör och HR-personal

Löneskuldshantering utifrån AGI


Att attestera reseräkning i rätt tid


Sommarbonus Lilla Edet

Sommaravtal Stenungsund – kommunal

Sommaravtal Stenungsund – hemsjukvården

Sommaravtal Kungälv – kommunal

Sommaravtal Kungälv – hemsjukvården


Systeminformation

Vårversionen 2019

Höstversionen 2018

Löneutbetalningsdagar
2019