Lön – Utbildningar

Alla utbildningar kommer att ske via Teams webbutbildning p g a rådande pandemi – men med samma innehåll och omfattning.
Länk mailas ut för varje tillfälle i samband med anmälan.

Vid samtliga utbildningar medtag egen dator.
Det behövs minst 5 deltagare för att utbildningen ska genomföras.

Avanmälan ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen.
Bocka i rutan Avboka utbildning i anmälningsformuläret och fyll i de övriga uppgifterna.

Vid avanmälan senare än 5 dagar/eller att deltagare uteblir från utbildningen debiteras enheten med 1500 kr/deltagare.


Välkommen med frågor, återkoppling från utbildning eller beställa utbildning genom att maila: utbildning.lon@soltakab.se


Aktuella utbildningar

Utbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som chef/administratör. Vi går igenom arbetsrutiner utifrån checklistan. Vad man som chef behöver göra i Självservice HR/Lön.

Datum   Tid Lokal Information
25 januari 08:30-12:30 webbutbildning  
15 februari 12:30-16:30 webbutbildning  
24 mars 08:30-12:30 webbutbildning  
22 april 12:30-16:30 webbutbildning  
26 maj 08:30-12:30 webbutbildning  
13 september 12:30-16:30 webbutbildning  
14 oktober 08:30-12:30 webbutbildning  
15 november 12:30-16:30 webbutbildning  

Utbildning Scheman i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som ska skapa och administrera scheman i Självservice HR/Lön (OBS! ej TimeCare).
De första 2 timmarna går vi igenom del 1 av utbildningen, del 2 vänder sig till dig som schemalägger jour och beredskap de återstående 2 timmarna.

Datum   Tid Lokal Information
22 februari 08:30-12:00 webbutbildning  
7 april 13:00-16:30 webbutbildning  
21 september 08:30-12:00 webbutbildning  
22 november 13:00-16:30 webbutbildning  

Utbildning Attest Time Care Pool för administratörer

Här vänder vi oss till dig som jobbar som administratör med Attest Time Care pool i Självservice HR/Lön.

Datum Tid Lokal Information

17 mars

12 maj

10:00-12:00

13:00-15:00

webbutbildning

webbutbildning

 

INSTÄLLD P G A FÖR FÅ DELTAGARE

6 oktober 10:00-12:00 webbutbildning  
1 december 13:00-15:00 webbutbildning  

 


Grundutbildning Multi Access/Time Care Planering

Vi går igenom grunderna som behövs för att kunna schemalägga i Multi Access.

Datum   Tid Lokal Information

3 februari

14 april

09:00-15:00

09:00-15:00

webbutbildning

webbutbildning

 

29 september

17 november

09:00-15:00

09:00-15:00

webbutbildning

webbutbildning

 

HR utbildning

Här vänder vi oss till er som arbetar på HR-avdelningen.
Vi går igenom rapporter du själv enkelt kan ta fram på de anställda i systemet för uppföljning och statistik.
Vi diskuterar också var och hur uppgifterna registreras för att få en korrekt uppföljning.

Datum   Tid Lokal Information
9 mars 13:00-15:00 webbutbildning Inställd p g a för få deltagare
25 oktober 10.00-12.00 webbutbildning Inställd p g a för få deltagare

Ekonom utbildning

Här vänder vi oss till dig som jobbar som på ekonomiavdelningen. Vi tittar på organisations trädets betydelse, uppföljning kontering och vilka listor som man kan ta ut ur Självservice/HR Lön.

Datum Tid Lokal Information
28 april 13:00-15:00 webbutbildning Inställd p g av för få deltagare
18 oktober 10.00-12.00 webbutbildning

Inställd p g a för få deltagare


Anmälningsformulär

 

Ange fullständigt telefonnummer