Utbildningar

Alla utbildningar kommer att ske via Teams webbutbildning p g a rådande pandemi – men med samma innehåll och omfattning.
Länk mailas ut för varje tillfälle i samband med anmälan.

Vid samtliga utbildningar medtag egen dator.
Det behövs minst 5 deltagare för att utbildningen ska genomföras.

Avanmälan ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen.
Bocka i rutan Avboka utbildning i anmälningsformuläret och fyll i de övriga uppgifterna.

Vid avanmälan senare än 5 dagar/eller att deltagare uteblir från utbildningen debiteras enheten med 1500 kr/deltagare.

 

Aktuella utbildningar

Utbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som chef/administratör. Vi går igenom arbetsrutiner utifrån checklistan. Vad man som chef behöver göra i Självservice HR/Lön.

Datum   Tid Lokal Information
       
       
       
       
       
       
20 oktober 13.00-16.30   FULLBOKAD
30 november 08.30-12.30    

Utbildning Scheman i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som ska skapa och administrera scheman i Självservice HR/Lön (OBS! ej TimeCare).
De första 2 timmarna går vi igenom del 1 av utbildningen, del 2 vänder sig till dig som schemalägger jour och beredskap de återstående 2 timmarna.

Datum   Tid Lokal Information
       
       
       
16 november 13.00-16.30   FULLBOKAD

Utbildning Attest Time Care Pool för administratörer

Här vänder vi oss till dig som jobbar som administratör med Attest Time Care pool i Självservice HR/Lön.

Datum Tid Lokal Information
       
       
29 oktober 13.00-16.00    

Grundutbildning Time Care Multi Access

Vi går igenom grunderna som behövs för att kunna schemalägga i Multi Access.

Datum   Tid Lokal Information
       
15 oktober 09.00-14.30  
Få platser kvar

HR utbildning

Här vänder vi oss till er som arbetar på HR-avdelningen.
Vi går igenom rapporter du själv enkelt kan ta fram på de anställda i systemet för uppföljning och statistik.
Vi diskuterar också var och hur uppgifterna registreras för att få en korrekt uppföljning.

Datum   Tid Lokal Information
       
12 november 10.00-12.00    

Ekonom utbildning

Här vänder vi oss till dig som jobbar som på ekonomiavdelningen. Vi tittar på organisations trädets betydelse, uppföljning kontering och vilka listor som man kan ta ut ur Självservice/HR Lön.

Datum Tid Lokal Information
       
12 oktober 10.00-12.00  

INSTÄLLD


Har du frågor eller funderingar maila: utbildning.lon@soltakab.se


Anmälningsformulär

 

Ange fullständigt telefonnummer