Lön – Utbildningar

Välkommen till våra utbildningar i Självservice HR Lön och grundutbildning i Multi Access.

Vi vänder oss till dig som arbetar som chef, administratör, schemaplanerare eller annan roll i Självservice HR Lön. 
Det behövs minst 3 deltagare för att utbildningen ska genomföras (max 10 deltagare). Vid samtliga utbildningar ska egen dator användas.

Utbildningarna är kostnadsfria  och du investerar i din tid!

Alla utbildningar sker på plats hos oss på SOLTAK AB, Trollhättevägen 20 i Kungälv.


Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan.
Välj den utbildning som du bokat dig för – fyll i dina kontaktuppgifter och bocka i rutan Avboka och klicka på Skicka.
Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avbokning.

Välkommen med frågor eller återkoppling från utbildning genom att maila: utbildning.lon@soltakab.se


Beställa utbildningar

Utöver våra ordinarie utbildningar i Självservice HR Lön och Multi Access som riktar sig till chefer och administratörer erbjuder vi även visningar/genomgångar för arbetsplatser, personalgrupper eller en-till-en sittning etc.
Som exempel – visning av rapportering i Pmobile på ett APT

Beställning görs av chef via ett ärende i SOLTAK Kundservice  (LönBeställa Utbildning) med önskemål om målgrupp, innehåll, tidsåtgång och förslag på datum.

Utifrån ärendet kontaktar vi er och kommer överens om genomförande och vem som kommer till er. Detta är alltid kostnadsfritt!


Aktuella utbildningar

*Utbildning i Anställningsguiden/Grundschema

Denna utbildning vänder sig till dig som är chef eller administratör. Här skapar vi grundscheman och nya månadsanställningar samt timanställningar i Anställningsguiden. Vilka anställningar ska skapas i Anställningsguiden och vad ska skickas in i ett ärende.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan

*Kom i gång med ATTEST i Självservice HR/Lön

Denna utbildning vänder sig till dig som är chef eller administratör. Här går vi igenom de viktigaste delarna för att komma igång i det dagliga arbetet.
Vi börjar med Startsidan i Självservice HR/Lön,  skapar prenumerationer, meddelanden, attest avvikelser, delegation och kostnadskontrollen. Checklistor/manualer för chef och medarbetare. Hur fungerar Kundserviceportalen.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan


*Fortsättningsutbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna fortsättningsutbildning vänder sig till dig som chef/administratör. Vi går igenom menyn Mina Anställda – Personuppgifter, ändring av anställning, simulera semester/flex och komp. Flex menyn + QR rapporten flex.  Attesterade poster – turbyten, hur man säkerställer dessa, deltidsfrånvaro + tillfälligt schema, orsaksförklaring för avvikande tjänstgöring och frånvaro, rapportering gällande timanställda, tidutvärdering och simulering av lön.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan

*Utbildning Scheman i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som ska skapa och administrera scheman i Självservice HR/Lön (OBS! ej TimeCarePlanering).
Den första delen av utbildningen går vi igenom schema ID, skillnaden mellan grundscheman och tillfälligt schema, hur man skapar scheman, turlista, förutsättningar för standard scheman och hur man skickar in ärenden till SOLTAK Kundservice för schemaändringar.
Den återstående tiden vänder sig till dig som ska skapa jour- och/eller beredskapsscheman.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan

*Attest Time Care Pool – hantera poster i Självservice HR/Lön

Här går vi igenom hur man administrerar poster från Time Care Pool i Självservice HR/Lön. Skapa avvikande tjänstgöring, tillfälligt schema, frånvaro, ersättning för arbete utöver avtalad tid, timvikarie blir sjuk/vabbar – vad gäller och anställningstid (LAS) mellanliggande dagar.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan

 

*Grundutbildning Multi Access/Time Care Planering

Denna utbildning riktar sig till chefer och schemaplanerare i kommunerna.
Vi går igenom grunderna för Multi Access schemaläggningsverktyg. Vi skapar schemaperioder, bemanningskrav, vikrader, urval för filtrering, schemaläggning och rapportuttag.

Ange fullständigt telefonnummer
Vid förhinder ska avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen så att platsen kan erbjudas till någon annan. Avgift på 1 000 kr kommer att faktureras verksamheten vid utebliven avanmälan