Lön – Utbildningar

Välkommen till våra utbildningar i Självservice HR Lön och grundutbildning i Multi Access.

Vi vänder oss till dig som arbetar som chef, administratör, schemaplanerare eller annan roll i Självservice HR Lön. 
Det behövs minst 3 deltagare för att utbildningen ska genomföras. Vid samtliga utbildningar ska egen dator användas.
Markera i formuläret om du kommer att delta i utbildningen via Teams länk eller delta på plats hos oss på SOLTAK i Kungälv.

Avanmälan ska göras senast 5 arbetsdagar innan utbildningen.
Bocka i rutan Avboka utbildning i anmälningsformuläret och fyll i uppgifterna.

Välkommen med frågor eller återkoppling från utbildning genom att maila: utbildning.lon@soltakab.se


Beställa utbildningar

Vi erbjuder även riktade utbildningar för arbetsplatser, arbetsgrupper, APT etc.
Beställning görs av chef via ett ärende i SOLTAK Kundservice (Registrera ärenden / Lön / Självservice HR Lön / Frågor) med önskemål om målgrupp, innehåll, tidsåtgång och förslag på datum.


Aktuella utbildningar

*Grundutbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som är chef eller administratör. Här går vi igenom de viktigaste delarna för att komma igång i det dagliga arbetet.
Vi börjar med Startsidan i Självservice HR/Lön,  skapar prenumerationer, meddelanden, attest avvikelser, delegation, kostnadskontrollen,  skapar grundschema, anställningar utanför anställningsguiden och anställningar via anställningsguiden.

Ange fullständigt telefonnummer


*Fortsättningsutbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna fortsättningsutbildning vänder sig till dig som chef/administratör. Vi går igenom några case utifrån våra vanligaste chefsfrågor från vår Kundservice:
Kundservice, Turbyte, Deltidsfrånvaro och tillfälligt schema, Frånvaro under längre period, Frånvaro för timanställda, Mina anställda, Rapporter och Quickreport.

Ange fullständigt telefonnummer

*Utbildning Scheman i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som ska skapa och administrera scheman i Självservice HR/Lön (OBS! ej TimeCarePlanering).
Den första delen av utbildningen går vi igenom schema ID, skillnaden mellan grundscheman och tillfälligt schema, hur man skapar scheman, turlista, förutsättningar för standard scheman och hur man skickar in ärenden till SOLTAK Kundservice för schemaändringar.
Den återstående tiden vänder sig till dig som ska skap jour- och/eller beredskapsscheman.

Ange fullständigt telefonnummer

*Attest Time Care Pool – hantera poster i Självservice HR/Lön

Här går vi igenom hur man administrerar poster från Time Care Pool i Självservice HR/Lön. Skapa avvikande tjänstgöring, tillfälligt schema, frånvaro, ersättning för arbete utöver avtalad tid, timvikarie blir sjuk/vabbar – vad gäller och anställningstid (LAS) mellanliggande dagar.

Ange fullständigt telefonnummer

 

*Grundutbildning Multi Access/Time Care Planering

Denna utbildning riktar sig till chefer och schemaplanerare i kommunerna.
Vi går igenom grunderna för Multi Access schemaläggningsverktyg. Vi skapar schemaperioder, bemanningskrav, vikrader, urval för filtrering, schemaläggning och rapportuttag.

Ange fullständigt telefonnummer