Manualer och checklistor Medarbetare

Checklista medarbetare
Rapportbeskrivning för checklistan


Medarbetare manual

P Mobile manual

Timanställd manual

Flex manual

Feriearbetande ungdom manual


Inloggningsmanual


Orsaksförklaring:

Förklaringar på Avvikande tjänstgöring

Förklaringar på Frånvaroorsaker