Manualer och checklistor Medarbetare

Checklista medarbetare
Rapportbeskrivning för checklistan


Medarbetare manual

P Mobile manual

Timanställd manual

Feriearbetande ungdom manual


Orsaksförklaring:

Förklaringar på Avvikande tjänstgöring

Förklaringar på Frånvaroorsaker


Inloggningsmanual

Inloggningsportalen-Time-Care-Pool-och-MultiAccess