Lön – Manualer och checklistor för Medarbetare

 

Manualer                                              Checklista                                              Orsaksförklaringar


Medarbetare                                         Checklista Medarbetare                         Förklaringar på Avvikande tjänstgöring

P Mobile                                                Rappportbeskrivning                             Förklaringar på Frånvaroorsaker
                                                              för checklistan                                

Timanställd 

Flex

Feriearbetande ungdom

Inloggningsmanual