Lön – Tidigare information Chef

2024-06-05 Anställningsguidens manual är uppdaterad Läs mer

2024-05-30 Nytt rapporteringssätt av deltidsfrånvaro till MA (TC planering) Läs mer 

2024-05-23 Från 240901 kommer en förändring gällande AA-konton att ske Läs mer

2024-05-16 Inför sommaren ferie-/uppehållsanställda Läs mer

2024-04-25 Viktig information till dig som har medarbetare med flex Läs mer

2024-01-11 Felsignal i samband med attest av avv tjänstg vid beredskap Läs mer

2024-01-02 Telefonsupporten stängd mellan kl 8:00 – 13:00 pga underhåll.

2023-12-14 Rapport för arbetade övertidstimmar – Vårdförbundet Läs mer

2023-12-04 Nyheter i höstversionen Läs mer

2023-11-21 Problem med lönespec för nyanställda Läs mer

2023-11-16 Ferieanställda lärare inför jullovet Läs mer

2023-10-26 Förklaring på frånvaroorsakerna är uppdaterad Läs mer

2023-10-26 Anställningsguidens manual är uppdaterad Läs mer

2023-10-04 Striktare regler kring dygnsvilan Läs mer

2023-08-31 Skyddad titel Undersköterska Läs mer

2023-06-01 Glöm inte att delegera innan din semester Läs mer

2023-06-01 Kundservice får nytt utseende Klicka här

2023-05-29 Nyheter i vårversionen 2023 Läs Mer

2023-05-04 Inför sommaren ferie-/uppehållsanställda Läs mer 

2023-05-04 Soltak Lön finns på plats i kommunhuset kl 9 – 15, Välkomna!

2023-04-20 Inloggningsuppgifter till nyanställda via SMS from 2 maj Läs mer

2023-03-16 Chefs manualen är uppdaterad Läs mer

2023-03-16 Uppdaterade manualer gällande orsaksförklaringar Läs mer

2023-02-09 Anställningsguidens manual  är uppdaterad Läs mer

2023-01-12 Utbildningar för 2023 ligger ute för anmälan. Läs Mer

2023-01-03  Obs! 23/1 är sista dagen att registrera anställning via Anställningsguiden innan stängning Läs Mer

2022-12-02 Inför jullovet för ferieanställda lärare.Läs mer

2022-12-01 Kontofördelning inför 2023. Läs mer

2022-12-08 Soltak Lön finns på plats i kommunhuset kl 9 – 15, Välkomna!

2022-10-28 Manualen för Anställningsguiden är uppdaterad Läs mer

2022-10-04 Om ditt förnam eller epostadress blivit förändrad Läs mer

2022-09-27 Ny hantering av  LAS -Timavlönade  Läs mer

2022-09-08 Manualerna under Checklista för chef är uppdaterade Läs mer

2022-09-02 Ny anställningsform (SÄV) övergångsrapportering Läs mer

2022-09-01 Organisationsförändringar inför 2023 Läs mer

2022-08-01 Hur du tillåter pop-ups/rensar cache i din webbläsare Läs mer

2022-10-04 Om ditt förnam eller epostadress blivit förändrad Läs mer

2022-10-03 Nyhet i flex hanteringen Läs mer

2022-09-27 Manualen för Anställningsguiden är uppdaterad Läs mer

2022-09-27 Ny hantering av  LAS -Timavlönade  Läs mer

2022-09-08 Anställningsguiden stängd 26/9 Läs mer

2022-09-08 Nyhet i flex hanteringen  Läs mer

2022-09-08 Manualerna under Checklista för chef är uppdaterade Läs mer

2022-09-02 Inlösen av utbetalningskort Läs mer

2022-09-02 Ny anställningsform (SÄV) övergångsrapportering Läs mer

2022-09-02 Långt förnamn i e-postadressen Läs mer

2022-09-02 Timanställda anställs via Anställningsguiden from 220927.

2022-09-01 Organisationsförändringar inför 2023 Läs mer

2022-08-01 Hur du tillåter pop-ups/rensar cache i din webbläsare Läs mer

2022-07-26 Anställningsguiden stängd 26/9 Läs mer

2022-07-26 Nyhet i flex hanteringen  Läs mer

2022-06-15 Hur du tillåter pop-ups/rensar cache i din webbläsare Läs mer

2022-05-30 Nyheter i vårversionen 2022 Läs mer

2022-05-25 Visning av kostnadskontrollen Anmäl dig här

2022-05-24 Instruktion – anställa medborgare från land utanför EU & EES Läs mer

2022-05-24 Manualen för Anställningsguiden är uppdaterad Läs mer

2022-05-02 Anställningsguiden stängd 24-30 maj Läs mer

2022-04-24 Att tänka på för dig som anställer vikarier/AVA på ferie- eller uppehåll Läs mer

-02-24 Checklistan för chef är uppdaterad Läs mer

2022-01-28 Ny menystruktur i Självservice HR/Lön Läs mer

2022-01-28 Ang Covid-19 – Ersättning Läs mer

2022-01-28 Information från Försäkringskassan angående Covid-19: Läs mer

2021-12-14 Hantering av medarbetare som omfattas av Äldreomsorgslyftet Läs mer

2021-12-10 Information från Försäkringskassan angående Covid-19: Läs mer

2021-12-07 Datum för godkännande av kostnadskontroll Läs mer

2021-12-01 Fel vid simulering av semester Läs mer

2021-11-29 Nyheter i höstversionen 2021 Självservice HR/Lön Läs mer

2021-11-24 Ny menyrad för Delegation Läs mer

2021-11-17 Bevilja anställningar i Anställningsguiden Läs mer

2021-11-02 Nytt telefonnummer till SOLTAK Kundservice fr o m 1/12 Läs mer

2021-08-13 Manualen för Rapporter är uppdaterad: Läs mer

2021-07-06 Hur du tillåter pop-ups/rensar cache i din webbläsare Läs mer

2021-06-23 Förändrad hantering av frånvaro för timavlönad Läs mer

2021-06-16 Digitala formulär för chef Läs mer

2021-06-08 P Mobile-manualen är uppdaterad Läs mer

2021-06-08 Medarbetarmanualen är uppdaterad Läs mer

2021-05-26 Nyheter vårversionen 2021. Läs mer

2021-05-03 Information gällande webbläsare i Självservice HR/Lön Läs mer

2021-04-29 Att tänka på för dig som anställer vikarier/AVA på ferie- eller uppehåll. Läs mer

2021-04-29 Digital behörighetsblankett för chef. Läs mer

2021-04-26 Nu finns Tjänstekatalog BAS i meddelanderutan.

2021-04-22 Instruktionsfilm hur du använder SOLTAK Kundservice Läs mer

2021-04-19 Så här tolkar du karensavdraget på din lönespec Läs mer

2021-03-30 SOLTAK Kundservice Lön fasar ut e-posten Läs mer

2021-02-25 Såhär väljer du webbläsare för Självservice HR/Lön Läs mer

2021-02-22 Ny hantering av ledighet facklig tid m lön, förtroendevalda Stenungsund Kommun Läs mer 

2021-01-18 Snabbguide för kostnadskontrollen: Läs mer  

2021-01-14 Uppdaterad information ang Covid-19 för riskgrupper. Läs mer

2021-01-07 Årets utbildningar ligger nu ute. Välkommen att anmäla dig. Läs mer 


2020-12-09 Ny orsak angående ersättning för semester: Läs mer

2020-12-07 Såhär väljer du webbläsare för Självservice HR/Lön Läs mer

2020-12-02 Att tänka på inför jullovet för ferieanställd personal. Läs mer  

2020-11-30 Kompletterande info: Kommunals avtal angående bonus: Läs mer

2020-11-29 Nyheter i höstversionen av Självservice HR/Lön 2020. Läs mer

2020-11-27 Uppdaterad blankett för Uppdragstagare/Arvodister. Gamla blanketter tas inte emot längre. Läs mer

2020-11-27 Kontofördelning 2021. Läs mer 

2020-11-24 Manualen Utdatarapporter är uppdaterad med 2.18 och 2.19. Läs mer 

2020-11-13 Snabbguide för kostnadskontrollen: Läs mer 

2020-11-04 Uppdaterad information ang Covid-19 för riskgrupper. Läs mer

2020-10-28 Välkommen till SOLTAK Kundservice: Läs mer 

2020-10-22 Vad gäller för nattpersonal vid omställningen till vintertid: Läs mer  

2020-09-30 Uppdaterat frånvaroorsakerna. Läs mer

2020-09-07 Manual över rapporten ”Anställdas senaste löner”: Läs mer 

2020-07-03 Ny information ang Covid19 för riskgrupper: Läs mer

2020-05-26 Sommarerbjudande Hemsjukvården Kungälv: Läs mer 

2020-05-26 Sommarerbjudande Kommunal Kungälv: Läs mer 


2020-06-11 Sommarerbjudande Kommunal Stenungsund: Läs mer 

2020-06-01 Nyheter i Självservice HR/Lön Läs mer 

2020-05-26 Sommaravtal Lilla Edet: Läs mer

2020-05-20 Sommarerbjudande-Hemsjukvård Stenungsund: Läs mer

2020-04-07 Ny snabbrapport för att få en överblick över personalens sjukfrånvaro och tillfällig fp i Corona tider: Läs mer

2020-03-19 Tillfälligt slopat karensavdrag: Läs mer

2020-03-18 Information på Försäkringskassan vad som gäller Coronaviruset: Läs mer

2020-03-18 Information om 6:e juni infaller på en lördag eller söndag: Läs mer

2020-03-13 Delegera din attesträtt: Läs mer

2020-03-11 Coronaviruset, Information kring rapporteringsorsaker i Självservice HR/Lön: Läs mer


2019-12-05 Felsignal – Attest Time Care Pool:

https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2019/12/Felsignal-i-Attest-Time-Care-Pool.pdf

2019-12-05 Nyheter Höstversionen 2019:

https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2019/12/H%C3%B6stversion-2019-chef.pdf

2019-11-29 Nya orsak för fyllnadslön under Fp-ledig:

https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2019/11/Fyllnad-F%C3%B6r%C3%A4ldraledig-och-Fyllnad-F%C3%B6r%C3%A4ldraledig-ej-ATL-chef-1.pdf

190705
Nyheter i vårversionen 2019
190617
Sommarerbjudande Hemsjukvård sjuksköterskor
190617
Information om sommarerbjudande 2019 Kungälv
190508
Personer utan giltig identitetshandling
190416
Att attestera reseräkning i tid
190403
Att tänka på inför sommaren 2019
190401
Ny inloggningsmiljö för HR-applikationer i klient
181202
Internpost från Kungälv
181202
Nyheter i höstversionen 2018
181220
Ny hantering av timavlönade minskad administration
180927
Information angående extrautbetalning
180601
Att tänka på för dig som chef inför sommaren: Läs mer
180502
Nyheter i vårversionen 2018: Läs mer
180419
Ny frånvaroorsak utlagd för chef och administratör: Läs mer
180401
Attest via Time Care Pool Placering/Frånvaro (tim): Läs mer
180313
Nya rutiner ang Vikariat, Höjd sysselsättningsgrad samt Lönetillägg som upphör, mer info  Läs mer.
180101
Rapportering av Fyllnad, enkel- och kvalificerad övertid i Självservice HR/Lön: Läs mer